Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Biznesowa dojrzałość, czyli finansowanie maszyn


Która forma finansowania jest najlepsza? Kredyt, leasing, a może fundusze europejskie? Z pewnością każdy przedsiębiorca chcący założyć firmę poligraficzną, unowocześnić park maszynowy czy rozszerzyć swoją działalność zadawał sobie to pytanie. Zastanówmy się więc, w jaki sposób zaplanować wydatki i optymalnie sfinansować zakup nowoczesnego sprzętu.

 

Tekst: Marcin Balicki

 

Echa globalnego kryzysu wciąż dotykają polskie firmy. Większość z nich rozważnie planuje wszelkie wydatki. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw poligraficznych chcących zainwestować w nowe maszyny – często są one bardzo kosztowne, ceny niektórych z nich sięgają nawet kilku milionów złotych.

Oczywiście wciąż popularnym narzędziem finansowania jest kredyt bankowy. Jednak od czasu wybuchu kryzysu finansowego banki podchodzą do kredytowania poszczególnych branż nieco bardziej asekuracyjnie. Ponadto, mimo najniższych w historii stóp procentowych, koszty kredytów wciąż mogą być zbyt wysokie dla wielu przedsiębiorstw planujących ekspansję. Z kolei fundusze unijne, mimo wielu istotnych zalet, nakładają również na spółkę obowiązek przedstawienia bardzo wielu załączników, dokumentów i formularzy, co znacznie komplikuje pozyskanie kapitału oraz wydłuża i tak skomplikowaną procedurę oceny wniosków.

Optymalnym wyborem dla przedsiębiorstwa poligraficznego może być leasing. To właśnie ta forma finansowania staje się w Polsce coraz popularniejsza, co potwierdzają wyniki branży leasingowej za pierwszy kwartał 2014 roku. Według Związku Polskiego Leasingu przyniósł on rekordową sprzedaż (w przypadku leasingu urządzeń dla branży poligraficznej odnotowano prawie 12-proc. wzrost*).

Podstawową zaletą leasingu jest brak konieczności inwestowania własnych środków. Dzięki temu firma oszczędza już na starcie, a jej odświeżony park maszynowy pozwala na oferowanie usług o wiele większej liczbie klientów. W ten sposób sprzęt pozyskany od leasingodawcy zaczyna po prostu sam na siebie zarabiać. Leasing przynosi także wymierne korzyści podatkowe, zależnie od wyboru konkretnej jego formy. Kwestia dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest główną różnicą między leasingiem finansowym a operacyjnym. Jeśli leasingobiorca chce samodzielnie podatkowo amortyzować przedmiot leasingu, najlepszym możliwym wyborem wydaje się być leasing finansowy. Wtedy jednak konieczne będzie rozliczenie podatku VAT w całości wraz z pierwszą ratą leasingową. Jeżeli firma zdecyduje się na leasing operacyjny, będzie płaciła VAT w ratach miesięcznych, ale za to cała rata leasingowa będzie przez przedsiębiorcę zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne, wielu przedsiębiorców zauważa starania firm leasingowych, które nieustannie poszerzają swoje umiejętności, aby służyć klientom ekspercką wiedzą. Pomoc fachowca może okazać się szczególnie przydatna podczas przeprowadzania wieloetapowych czy międzynarodowych procesów inwestycyjnych. Podczas realizacji takich projektów leasingodawca nie tylko zapewnia przedsiębiorstwu finansowanie, ale również czuwa nad poprawną i bezpieczną konstrukcją umowy dostawy czy zabezpieczeniem warunków gwarancji i serwisowania sprzętu.

Uproszczona procedura akceptacji, minimalne wymogi formalne, krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania finansowania – te oraz wcześniej wymienione zalety sprawiają, że popularność leasingu wśród spółek poligraficznych stale wzrasta. Co ciekawe, informacje zebrane przez Konfederację Lewiatan wskazują, iż spółki korzystające z leasingu są w stosunku do firm z niego niekorzystających bardziej dojrzałe biznesowo. Są nastawione na rozwój przez inwestycje, w tym inwestycje w innowacje, ekspansję zewnętrzną, budowanie wizerunku wiarygodnej firmy oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji, a także mają bardziej zaawansowane modele biznesowe**. Wydaje się więc, że polskie przedsiębiorstwa nieodwołalnie wiążą rozwój i rozszerzenie działalności z leasingiem.

 

* Na podstawie danych ZPL

** http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2014/konferencja-prasowa-wyniki-statystyczne-zpl-za-2013-r

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty