Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Pogodna jesień. Aktualne dotacje unijne.

Data publikacji: grudzień 2011

Według raportu „Rynek poligraficzny w Polsce” przygotowanego przez KMPG i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, perspektywy rozwoju polskiej branży poligraficznej są bardzo obiecujące, a przy większym wykorzystaniu funduszy unijnych mogą być jeszcze lepsze. Niestety, tylko co piąte z ankietowanych przedsiębiorstw tego sektora skorzystało z dotacji UE w ciągu ostatnich 2-3 lat.

 

Tekst: Aldona Janicka, konsultant ds. funduszy UE, ECDF

 

Rynek poligraficzny w Polsce tworzą głównie przedsiębiorstwa sektora MSP (mikro, małe i średnie firmy). To do nich właśnie w pierwszej kolejności adresowane są dotacje unijne. Firmy, które do tej pory z „kasy UE” nie skorzystały, deklarują, że chciałyby to w najbliższych latach zrobić. Przedsiębiorcy z tej branży nie wiedzą jednak, czy mają jakąś szansę na pozyskanie dotacji dla swojej firmy. Fundusze unijne w tym i w kolejnym roku ciągle jeszcze oferują sporo ciekawych możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Dla branży poligraficznej najbardziej interesujące będą zwłaszcza działania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 4.3 Kredyt technologiczny, umożliwiające dofinansowanie realizacji inwestycji, 6.1 – rozwój eksportu oraz 8.2 – informatyzację firmy (biznesu typu B2B).

 
Dotacje na inwestycje
 
© Fotolia

Fundusze unijne w tym i w kolejnym roku ciągle jeszcze oferują sporo ciekawych możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.

Rozwój i utrzymanie konkurencyjnej pozycji przez przedsiębiorstwa z branży poligraficznej wymagają wprowadzania przez nie najnowszych technologii oraz inwestowania w nowoczesne maszyny i urządzenia, które są bardzo kosztowne. Do niedawna przedsiębiorcy korzystali głównie ze wsparcia, jakie dawały Regionalne Programy Operacyjne. Jednak w większości województw środki unijne na ten cel zostały już wyczerpane lub pozostało ich bardzo niewiele. Firmy z branży poligraficznej mają jednak szansę na uzyskanie wsparcia na wdrożenie technologii w ramach Działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny. Wciąż posiada on znaczącą, niewykorzystaną alokację i konkursy z tego działania będą organizowane w kolejnych latach. Ostatni z nich, odbywający się w czerwcu 2011 roku, cieszył się dużym zainteresowaniem, o wiele większym niż poprzednie, dlatego nabór został już zamknięty. Przyczyną wzrostu zainteresowania Działaniem 4.3 są ułatwienia i udogodnienia, jakie wprowadziła w kredycie technologicznym nowelizacja ustawy. Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest odpowiedzialny za Działanie 4.3, zapowiada, iż po ocenie złożonych projektów i przesunięciu środków z 2013 roku, nabór zostanie już tej jesieni (najprawdopodobniej w październiku) ponownie uruchomiony. Ponadto, z pewnością konkurs, z największą jak dotychczas alokacją, odbędzie się na początku 2012 roku.

Aby złożyć wniosek jeszcze w tegorocznym naborze przedsiębiorca powinien niezwłocznie rozpocząć intensywne przygotowania, jako że projekt na kredyt technologiczny musi spełnić specyficzne wymagania, trochę inne niż projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Tym ważniejsze w przypadku działania 4.3 POIG jest, by w staraniach o dotację skorzystać z profesjonalnego wsparcia firmy doradczej, która przeprowadzi przedsiębiorcę przez wszystkie procedury.

 
4 mln premii technologicznej

Dofinansowanie w działaniu 4.3 przyznawane jest w postaci premii technologicznej w wysokości maksymalnie 4 mln zł i stanowi spłatę części kapitału tzw. kredytu technologicznego. Jest on udzielany przez bank kredytujący i może stanowić do 75 proc. wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Poziom dofinansowania w kredycie technologicznym, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji, to od 40 do 70 proc. wartości inwestycji netto.

Dofinansowana z działania 4.3 może zostać realizacja inwestycji technologicznej, mająca na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Uzyskaną dotację można przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), w tym budynków czy oprogramowania, oraz na budowę i rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń. Należy jednak mieć na uwadze, iż kluczową kwestią jest to, iż nabywane maszyny, urządzenia, budynki muszą służyć wdrożeniu technologii. 

Rozpoczynając starania o dotację z działania 4.3 należy nie tylko dokładnie określić zakres inwestycji, ale przede wszystkim zidentyfikować technologię, którą firma w ramach projektu będzie wprowadzać. W działaniu 4.3 nie ma kryteriów punktowanych, co oznacza, że projekty oceniane są w systemie zero-jedynkowym (albo projekt dane kryterium spełnia, albo nie). Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy w tym Działaniu jest udowodnienie, iż w ramach projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii, stosowanej na świecie nie dłużej niż pięć lat, przy czym technologia ta może mieć postać prawa własności przemysłowej (patentu na wynalazek lub zgłoszenia patentowego wynalazku), usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Innowacyjność nowej technologii należy potwierdzić odpowiednim dokumentem, w związku z czym niezbędna jest współpraca z odpowiednią jednostką naukowo-badawczo lub naukowo-techniczną. Opinia o technologii jest w przypadku działania 4.3 niezbędnym załącznikiem i jednocześnie głównym punktem oceny merytorycznej projektu przez BGK.

Ważnym elementem procesu przygotowania projektu jest też pozyskanie z banku komercyjnego, który współpracuje z BGK w ramach Kredytu technologicznego (aktualna lista banków współpracujących jest dostępna na stronie BGK), promesy lub warunkowej umowy kredytowej, która będzie stanowiła potwierdzenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na realizację planowanej inwestycji.

 

2 mln wsparcia na informatyzację przedsiębiorstwa 

Firmy z branży poligraficznej posiadają często stałych kontrahentów – dostawców materiałów czy też odbiorców. Jeśli współpraca ta dotychczas prowadzona była w formie tradycyjnej, to najwyższy czas, by ją zautomatyzować. Korzyścią automatyzacji procesów biznesowych może być skrócenie czasu realizacji zlecenia, obniżenia kosztów obsługi kontrahenta itp.

Pomoc we wprowadzaniu rozwiązań elektronicznych w warunkach Business-to-Business oferuje działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Dotacja z 8.2 przeznaczona jest na implementację w firmie oprogramowania np. klasy ERP, systemu zarządzania produkcją, które pozwoli jednocześnie zautomatyzować wymianę informacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami biznesowymi (dostawcami, głównymi kontrahentami, spedytorami, powiązanymi firmami itp.). Dofinansowane mogą być koszty, takie jak zakup sprzętu IT (np. komputery, serwery) oraz oprogramowania, jak i usługi informatyczne, techniczne, wdrożeniowe, eksperckie, analizy przygotowawcze oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników z zakresu systemu B2B. W działaniu 8.2 można uzyskać zwrot maksymalnie 70 proc. poniesionych kosztów netto, a sam poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. Maksymalna kwota dotacji to 2 mln zł.

Aby móc się o nią ubiegać, wystarczy mieć minimum dwóch partnerów. Kolejny konkurs z działania 8.2 POIG przeprowadzony zostanie w terminie od 3 do 28 października 2011 roku. Bardzo ważny w działaniu 8.2 jest wybór firmy wdrożeniowej, jak i doradczej, znającej specyfikę biznesu B2B i gwarantującej profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz spełnienie wymaganych kryteriów.                            

 
200 tys. na rozwój eksportu ze wsparciem Unii

Polskie przedsiębiorstwa poligraficzne dostrzegają szansę swojego rozwoju także w oparciu o eksport. Przytoczony raport wskazuje, że ponad połowa badanych przedsiębiorstw z branży poligraficznej sprzedaje swoje produkty lub usługi na zagranicznych rynkach. Fundusze unijne oferują możliwość wsparcia rozwoju działalności eksportowej poprzez promocję produktów i usług za granicą, zwiększenie poziomu eksportu w firmie czy intensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pozwala dofinansować przygotowanie, jak i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Firma może starać się o dotację, gdy udział eksportu w przychodach firmy wynosił wcześniej maksymalnie 30 proc. Do działań, na które można uzyskać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł przy 50 proc. dofinansowaniu należą: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwanie zagranicznych partnerów, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do eksportu produktów lub usług przedsiębiorcy, doradztwo w zakresie strategii finansowania eksportu oraz doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych. Ostatni nabór w tym roku zostanie przeprowadzony jesienią, w okresie od 17 października do 4 listopada, przy czym tutaj obowiązuje procedura otwarta i należy składać projekty jak najszybciej.

Przedsiębiorcom, pytającym „czy mamy szansę na dotację?” odpowiedzieć można, że każdy startujący w konkursie ma szansę. Odpowiednie wsparcie w zakresie profesjonalnego doradztwa pozwala spodziewać się sukcesu. Przedsiębiorców z branży opakowaniowej i poligraficznej, którzy już skorzystali z dotacji, nie trzeba do tego zachęcać. A ci, którzy jeszcze do tej pory nie sięgnęli po fundusze unijne, powinni jak najprędzej to zrobić, by nie przegapić tej niepowtarzalnej szansy na rozwój przedsiębiorstwa.

 

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty