Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Podcinanie gałęzi na której się siedzi
Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów. Możliwość anulowania jest dozwolona, ale jednocześnie producenci ostrzegają przed jeszcze wyższymi cenami za nowe zamówienia.
To nie jest partnerstwo!
Przemysł papierniczy dostarcza surowiec głównie do małych i średnich drukarni, z coraz to nowymi, nie dającymi się już racjonalnie przewidzieć oraz wytłumaczyć podwyżkami cen. Dodatkowo bez gwarancji dotrzymywania terminów. To, że klienci końcowi nie przeszli na inne, cyfrowe kanały reklamowe, to zasługa tylko i wyłącznie wsparcia ze strony drukarń oraz elastyczności klientów, którzy obecnie akceptują również inne papiery i dłuższe terminy dostaw. Zarówno drukarnie, jak i producenci papieru i kartonu siedzą na tej samej gałęzi i powinni wspólnie stanąć w obronie druku jako wspólny partner. Ta gałąź powoli się zarywa…
Ukierunkowane zarządzanie niedoborami
Już w 2018 roku branża obawiała się sztucznego braku papieru poligrafi cznego. W tym czasie zamknięcia i modernizacje papierni w Niemczech, Włoszech, Finlandii i Francji utraciły łącznie możliwości produkcyjne ponad 5,2 mln ton papieru rocznie. Od tego czasu nastąpiły kolejne przebudowy papierni. Pod koniec 2019 r. fi rma UPM przekształciła maszynę papierniczą w zakładzie w Dörpen (Niemcy) na papier do etykietowania, a pod koniec 2020 r. fi rma Stora Enso przekształciła papiernię w Oulu (Finlandia) na produkcję celulozy. Pandemia przyczyniła się również do zmniejszenia zdolności produkcyjnych. Najbardziej ograniczono w 2020 roku produkcję papieru poligrafi cznego, bo o 2 miliony ton, co stanowi 13,5 procent mniej niż w 2019 roku.

Wszyscy apelują do fi rm produkujących papier o przejrzystość działań związanych z podwyżkami cen surowców nadanie priorytetu rosnącemu popytowi i ponowne zwiększenie swoich zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji papierów poligrafi cznych i kartonów. My również.


Wasza
Izabela E. SEIDL-Kwiatkowska
izabella@printernet.pl

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty