Kalendarium

20-23.04.2021 · drupa on-line

18-20.05.2021 · Viscom, Duesseldorf

22-24.06.2021 · InPrint, Monachium

12-15.09.2021 · Fespa, Amsterdam

21-24.09.2021 · Labelexpo, Bruksela

Wzrosty w pierwszym kwartale

Dzięki szerokiemu ożywieniu rynku w praktycznie wszystkich sektorach, firma Heidelberg odnotowała sprzedaż w wysokości około 441 milionów euro w pierwszym kwartale roku finansowego 2021/22, co było znacznie lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (330 milionów euro).

© Heidelberger Druckmaschinen

Heidelberger Druckmaschinen osiągnął znaczną poprawę wyników sprzedażowych i rentowności operacyjnej w pierwszym kwartale roku finansowego 2021/2022. Jak podkreśla firma, jest to możliwe dzięki szerokiemu ożywieniu rynku w praktycznie wszystkich regionach oraz rosnącym sukcesom strategii transformacji. Sprzedaż za pierwszy kwartał wzrosła o około jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, z 330 do 441 milionów euro.

 

Wskaźnik EBITDA, na który w analogicznym kwartale poprzedniego roku wpłynęły wysokie dochody w wysokości 73 milionów euro z reorganizacji świadczeń emerytalnych i powszechnego wykorzystania skróconego czasu pracy, uległ znacznej poprawie do poziomu operacyjnego 15 milionów euro. Pomimo wyraźnie zmniejszonej sprzedaży, wartość za ten okres przekroczyła poziom sprzed kryzysu odnotowany w roku obrotowym 2019/20, który wynosił 11 milionów euro. Opierając się na solidnym rozwoju gospodarczym, firma spodziewa się kontynuacji zyskownego trendu wzrostowego również w kolejnych latach. Jest to spowodowane wdrożeniem przez firmę działań korygujących, skupieniem się na rentownej działalności podstawowej oraz rozszerzeniem obszarów wzrostu. Producent przewiduje oszczędności w wysokości około 140 milionów euro w całym roku finansowym 2021/22. Ponadto Heidelberg oczekuje, że całkowite oszczędności przekraczające 170 milionów euro zostaną osiągnięte w roku finansowym 2022/23, wraz z trwałym obniżeniem progu rentowności operacyjnej Grupy, mierzonej wynikiem operacyjnym EBIT, do około 1,9 miliardów euro. Potencjał trwałego wzrostu i wzrostu wartości opiera się przede wszystkim na możliwościach w druku opakowań, cyfrowych modelach biznesowych, działalności w Chinach i zastosowaniach nowych technologii.

 

Pozytywne perspektywy

W związku z wyraźnie pozytywnym rozwojem zamówień i trendami wyniku operacyjnego w pierwszym kwartale, pomimo utrzymującej się niepewności związanej z pandemią COVID-19, firma podtrzymuje swoje cele na rok finansowy 2021/22. Przewiduje ona wzrost sprzedaży do co najmniej 2 miliardów euro (rok ubiegły: 1 913 milionów euro). Po znacznych stratach w poprzednich latach, Heidelberg spodziewa się nieznacznie dodatniego wyniku netto po opodatkowaniu w roku finansowym 2021/22 pomimo faktu, że sprzedaż nadal ma być znacznie poniżej poziomów sprzed kryzysu. Dźwignia ma pozostać na niskim poziomie roku finansowego 2020/21. Próg rentowności operacyjnej mierzonej wynikiem operacyjnym EBIT, który przed pandemią wynosił od 2,1 do 2,2 miliardów euro, ma zostać trwale zmniejszona do około 1,9 miliardów do roku finansowego 2022/23.

Komentarz miesiąca

Media w czasach koronawirusa...

Kryzys koronawirusowy dotarł do świata mediów. Co prawda jest wystarczająco dużo do relacjonowania, i nie tylko w tematach ekonomicznych, ale i cyfryzacja postępuje bardzo szybko, jak i również związany z nią rodzaj i forma przekazywania informacji. Czy będziemy chcieli przyzwyczaić się do tego nowego świata mediów? Ze względu na obwarowania rządowe, tylko telewizja publiczna lub krajowe agencje prasowe, mogą uczestniczyć w rządowych konferencjach prasowych, a za pośrednictwem tych kanałów mogą zadawać pytania osoby z innych mediów. Niektórym to bardzo na rękę… Można zasadnie zadać pytanie o czynnik filtrujący.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty