Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Wzrosty w pierwszym kwartale

Dzięki szerokiemu ożywieniu rynku w praktycznie wszystkich sektorach, firma Heidelberg odnotowała sprzedaż w wysokości około 441 milionów euro w pierwszym kwartale roku finansowego 2021/22, co było znacznie lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (330 milionów euro).

© Heidelberger Druckmaschinen

Heidelberger Druckmaschinen osiągnął znaczną poprawę wyników sprzedażowych i rentowności operacyjnej w pierwszym kwartale roku finansowego 2021/2022. Jak podkreśla firma, jest to możliwe dzięki szerokiemu ożywieniu rynku w praktycznie wszystkich regionach oraz rosnącym sukcesom strategii transformacji. Sprzedaż za pierwszy kwartał wzrosła o około jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, z 330 do 441 milionów euro.

 

Wskaźnik EBITDA, na który w analogicznym kwartale poprzedniego roku wpłynęły wysokie dochody w wysokości 73 milionów euro z reorganizacji świadczeń emerytalnych i powszechnego wykorzystania skróconego czasu pracy, uległ znacznej poprawie do poziomu operacyjnego 15 milionów euro. Pomimo wyraźnie zmniejszonej sprzedaży, wartość za ten okres przekroczyła poziom sprzed kryzysu odnotowany w roku obrotowym 2019/20, który wynosił 11 milionów euro. Opierając się na solidnym rozwoju gospodarczym, firma spodziewa się kontynuacji zyskownego trendu wzrostowego również w kolejnych latach. Jest to spowodowane wdrożeniem przez firmę działań korygujących, skupieniem się na rentownej działalności podstawowej oraz rozszerzeniem obszarów wzrostu. Producent przewiduje oszczędności w wysokości około 140 milionów euro w całym roku finansowym 2021/22. Ponadto Heidelberg oczekuje, że całkowite oszczędności przekraczające 170 milionów euro zostaną osiągnięte w roku finansowym 2022/23, wraz z trwałym obniżeniem progu rentowności operacyjnej Grupy, mierzonej wynikiem operacyjnym EBIT, do około 1,9 miliardów euro. Potencjał trwałego wzrostu i wzrostu wartości opiera się przede wszystkim na możliwościach w druku opakowań, cyfrowych modelach biznesowych, działalności w Chinach i zastosowaniach nowych technologii.

 

Pozytywne perspektywy

W związku z wyraźnie pozytywnym rozwojem zamówień i trendami wyniku operacyjnego w pierwszym kwartale, pomimo utrzymującej się niepewności związanej z pandemią COVID-19, firma podtrzymuje swoje cele na rok finansowy 2021/22. Przewiduje ona wzrost sprzedaży do co najmniej 2 miliardów euro (rok ubiegły: 1 913 milionów euro). Po znacznych stratach w poprzednich latach, Heidelberg spodziewa się nieznacznie dodatniego wyniku netto po opodatkowaniu w roku finansowym 2021/22 pomimo faktu, że sprzedaż nadal ma być znacznie poniżej poziomów sprzed kryzysu. Dźwignia ma pozostać na niskim poziomie roku finansowego 2020/21. Próg rentowności operacyjnej mierzonej wynikiem operacyjnym EBIT, który przed pandemią wynosił od 2,1 do 2,2 miliardów euro, ma zostać trwale zmniejszona do około 1,9 miliardów do roku finansowego 2022/23.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty