Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Duesseldorf

16-18.02.2022 · Rema Days, Nadarzyn

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

26-29.04.2022 · Labelexpo, Bruksela

31.05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

CareAR Software Business

Technologia rozszerzonej rzeczywistości zmienia ekosystem świadczenia usług i odpowiada na kluczowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i wsparciem pracowników. Klienci korzystający z platformy ServiceNow mogą lepiej i szybciej zdalnie rozwiązywać problemy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez klienta.

© Xerox

Xerox utworzył nową firmę łączącą CareAR, DocuShare i XMPie w ramach jednej spółki holdingowej o nazwie CareAR Holdings. CareAR będzie kierowany przez prezesa i dyrektora operacyjnego Xeroxa - Steve’a Bandrowczaka, który w nowej firmie objął funkcję przewodniczącego oraz Sam’a Waicberga, założyciela Care, który został prezesem nowej jednostki. Rozszerzona platforma zarządzania usługami CareAR łączy system zarządzania treścią DocuShare, platformę cross-media XMPie i Xerox Parc Alto AI. Platforma umożliwia korzystanie z narzędzi wizualnych i z dostępu do danych, które są niezbędne do ciągłego świadczenia wysokiej jakości usług dla pracowników serwisu i klientów końcowych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i emisji gazów cieplarnianych. Jej podstawą jest technologia rzeczywistości rozszerzonej (AR), którą Xerox uzyskał dzięki przejęciu CareAR na początku tego roku. In­te­gru­je się ona z usłu­gą Se­rvi­ceNow Field Se­rvi­ce Ma­na­ge­ment i umo­żli­wia tech­ni­kom ser­wi­so­wym ko­rzy­sta­nie z wie­dzy bar­dziej do­świad­czo­nych pra­cow­ni­ków po­przez in­struk­cje na ży­wo do­star­cza­ne za po­mo­cą rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej. „Tworząc intuicyjną platformę oraz dzięki inwestycjom ServiceNow, wierzymy, że CareAR zdefiniuje i rozwinie kategorię Service Experience Management” - podkreśla wiceprezes i dyrektor generalny Xerox, John Visentin. Firma CareAR otrzymała wycenę post-money w wysokości 700 milionów dolarów po zainwestowaniu 10 milionów dolarów od ServiceNow, firmy zajmującej się tworzeniem rozwiązań w zakresie cyfrowego przepływu pracy.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Podcinanie gałęzi na której się siedzi

Ostatnie podwyżki cen papieru, od 100 do 150 euro za tonę, spowodowane wzrostem cen energii, doprowadziły do przebrania się miarki. Zwłaszcza, że podwyżki te dotyczą również już istniejących umów. Obecne wzrosty cen, przyćmiewają wszystkie dotychczas znane podwyżki. Uderza nie tylko wysokość podwyżki ale również czas jej wejścia w życie.

Irytujące jest również to, że wzrost cen dotyka nie tylko towarów już zamówionych lub już wyprodukowanych ale dotyczy również istniejących kontraktów.

Reklama

Ankieta

Czy poligrafia ma już kryzys za sobą?

Jest zdecydowanie lepiej
Ciągle jest ciężko
Najgorsze jeszcze przed nami
W ogóle nie doświadczyliśmy kryzysu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty