Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

CareAR Software Business

Technologia rozszerzonej rzeczywistości zmienia ekosystem świadczenia usług i odpowiada na kluczowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i wsparciem pracowników. Klienci korzystający z platformy ServiceNow mogą lepiej i szybciej zdalnie rozwiązywać problemy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ponoszonych przez klienta.

© Xerox

Xerox utworzył nową firmę łączącą CareAR, DocuShare i XMPie w ramach jednej spółki holdingowej o nazwie CareAR Holdings. CareAR będzie kierowany przez prezesa i dyrektora operacyjnego Xeroxa - Steve’a Bandrowczaka, który w nowej firmie objął funkcję przewodniczącego oraz Sam’a Waicberga, założyciela Care, który został prezesem nowej jednostki. Rozszerzona platforma zarządzania usługami CareAR łączy system zarządzania treścią DocuShare, platformę cross-media XMPie i Xerox Parc Alto AI. Platforma umożliwia korzystanie z narzędzi wizualnych i z dostępu do danych, które są niezbędne do ciągłego świadczenia wysokiej jakości usług dla pracowników serwisu i klientów końcowych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i emisji gazów cieplarnianych. Jej podstawą jest technologia rzeczywistości rozszerzonej (AR), którą Xerox uzyskał dzięki przejęciu CareAR na początku tego roku. In­te­gru­je się ona z usłu­gą Se­rvi­ceNow Field Se­rvi­ce Ma­na­ge­ment i umo­żli­wia tech­ni­kom ser­wi­so­wym ko­rzy­sta­nie z wie­dzy bar­dziej do­świad­czo­nych pra­cow­ni­ków po­przez in­struk­cje na ży­wo do­star­cza­ne za po­mo­cą rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej. „Tworząc intuicyjną platformę oraz dzięki inwestycjom ServiceNow, wierzymy, że CareAR zdefiniuje i rozwinie kategorię Service Experience Management” - podkreśla wiceprezes i dyrektor generalny Xerox, John Visentin. Firma CareAR otrzymała wycenę post-money w wysokości 700 milionów dolarów po zainwestowaniu 10 milionów dolarów od ServiceNow, firmy zajmującej się tworzeniem rozwiązań w zakresie cyfrowego przepływu pracy.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty