Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Koenig & Bauer powyżej prognozy

Firma planuje opublikować prognozę na rok 2022 wraz z raportem rocznym za rok 2021 nie później niż do 30 marca 2022 roku, również biorąc pod uwagę obecny rozwój kryzysu na Ukrainie i związanego z nim wysokiego poziomu niepewności i wpływu na dalszy rozwój gospodarki światowej.

© Koenig & Bauer

Na podstawie wstępnych danych firma Koenig & Bauer zaprezentowała wyniki finansowe roku 2021, które przekroczyły zakładane prognozy. Dzięki przyspieszonemu pojawieniu się oczekiwanych efektów oszczędności wynikających z programu efektywności P24x i wdrożeniu związanych z nim działań kadrowych, firma osiągnęła zysk operacyjny w wysokości około 29 milionów euro.

 

Przyczynił się do tego również wysoki dochód segmentu specjalnego, zwłaszcza w czwartym kwartale. W rezultacie marża EBIT wynosząca około 2,6% przekroczyła prognozę firmy, która zakładała 2%. Zysk operacyjny wzrósł o około 96 milionów euro w porównaniu z rokiem ubiegłym, z poziomu -67,9 milionów euro. W poprzednim roku uwzględniono straty nadzwyczajne w wysokości -49 milionów euro oraz korektę rezerwy na restrukturyzację spółki P24x w wysokości około 23 mln euro w okresie sprawozdawczym. W ostatnim kwartale firma osiągnęła zysk operacyjny w wysokości około 12 milionów euro, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym kwartale poprzedniego roku.

Gwałtowny wzrost cen surowców i energii doprowadził w 2021 roku do wyższych kosztów materiałowych, które zostały wyrównane przez podwyżki cen. Oszczędności brutto wynikające z programu efektywności P24x już po dziewięciu miesiącach wyniosły około 31 milionów euro, a do końca 2021 roku osiągną wartość około 46 milionów euro. Celem programu, który został przedstawiony pod koniec września 2020 roku, jest osiągnięcie do 2024 roku rocznych oszczędności kosztów rzędu ponad 100 mln euro; na 2021 rok zaplanowano oszczędności brutto przekraczające 30%. „W ten sposób pokazaliśmy, że poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji naszego programu efektywności, pomimo trwającej pandemii oraz trudnej sytuacji związanej z zamówieniami. Jest to nasza droga powrotu do planowanego wzrostu grupy w perspektywie średnioterminowej. Koncentrujemy się na opakowaniach i zwiększenia oferty na atrakcyjnych rynkach, synergiach w produkcji oraz dalszym rozwoju działalności serwisowej w celu poprawy całkowitego kosztu posiadania naszych klientów” - powiedział dr Andreas Pleßke, rzecznik zarządu Koenig & Bauer.

 

Cele średnioterminowe

Koenig & Bauer potwierdza swoje cele średnioterminowe, jakim są osiągnięcie obrotów w wysokości 1,3 mld euro przy marży EBIT wynoszącej co najmniej 7% oraz redukcja kapitału obrotowego netto do maksymalnie 25% obrotów rocznych, która ma zostać osiągnięta po zakończeniu programu efektywności P24x. Pleßke dodaje: „Przyczyni się do tego również nasza strategia Exceeding Print - która, jak sama nazwa wskazuje, wykracza poza sam proces drukowania - przyjęta w grudniu 2021 roku. Świadomie koncentrujemy się na trzech strategicznych obszarach działania, aby w rezultacie stać się jeszcze bardziej zrównoważonym, cyfrowym i modułowym przedsiębiorstwem”.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty