Kalendarium

19-22.03.2024 · Fespa, Amsterdam

19-21.03.2024 · LogiMat, Stuttgart

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Pozytywne zakończenie roku

„Wysoki portfel zamówień wynikający z wyraźnego ożywienia rynku w minionym roku obrotowym stanowi dobrą podstawę dla sprzedaży w nowym roku. Jednakże skutki wojny na Ukrainie stawiają nas, podobnie jak większość innych firm, przed wyzwaniami. Musimy radzić sobie z niepewnością gospodarczą oraz znacznym wzrostem cen surowców i energii” - podkreśla Ludwin Monz, prezes zarządu firmy Heidelberg.

© Heidelberger Druckmaschinen

Firma Heidelberger Druckmaschinen zrealizowała swoją prognozę dotyczącą sprzedaży i marży EBITDA w roku finansowym 2021/22 i powróciła do rentowności. Sprzedaż firmy na poziomie 2,183 mld euro była o 14% wyższa niż w roku poprzednim. Zauważalna poprawa koniunktury inwestycyjnej znalazła również odzwierciedlenie we wzroście otrzymanych zamówień - o ponad 450 mln euro rok do roku, do 2,454 mld euro. Jak podkreśla firma, w minionym roku obrotowym zarówno druk akcydensów, jak i druk opakowań odnotowały znaczny wzrost w ujęciu rok do roku, przy czym wzrost w branży druku akcydensowego był większy ze względu na szczególnie słaby okres porównawczy, na który wpływ miała pandemia. Popyt wzrósł w przypadku niemal wszystkich produktów i we wszystkich regionach, a główną siłą napędową były inwestycje w nowe maszyny drukujące. Na dzień 31 marca 2022 roku portfel zamówień firmy wynosił około 900 mln euro. Pozytywny rozwój sprzedaży oraz znaczna poprawa efektywności kosztowej miały również duży wpływ na rozwój zysków. Wskaźnik EBITDA wzrósł w roku obrotowym do 160 mln euro (w roku poprzednim: 95 mln euro). Po skorygowaniu o porównywalne efekty z poprzedniego roku, sama poprawa operacyjna na poziomie EBITDA wyniosła ponad 100 mln euro. Marża EBITDA w stosunku do sprzedaży wyniosła około 7,3%, przekraczając ubiegłoroczny wynik 5,0%. Firma odnotowała także silny wzrost na rynku elektromobilności. Popyt na stacje ładowania pojazdów elektrycznych, tzw. wall-boxy, znacznie wzrósł, a sprzedaż w minionym roku obrotowym wzrosła o ponad 120% do około 50 mln euro. Wstępny wynik netto po opodatkowaniu poprawił się znacząco rok do roku do 33 mln euro w roku obrotowym 2021/22 (rok poprzedni: 43 mln euro). W wyniku znacznego zmniejszenia kapitału obrotowego oraz wpływów ze zbycia aktywów w okresie sprawozdawczym, wolne przepływy pieniężne za cały rok wyniosły 88 mln euro.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

drupa zaprasza do Düsseldorfu

My wszyscy kreujemy właśnie 2024 rok. W niekończących się obszarach branży poligraficznej i medialnej znajduje się magiczne miejsce, które przyciąga wszystkich przedstawicieli i reprezentantów branży. Miejsce to nazywa się Düsseldorf gdzie od 28 maja do 7 czerwca odbędzie się centrum Galaktyki Gutenberga. Po długich ośmiu latach spotykamy się ponownie na drupie, żadna pandemia nie zakłóci tego wydarzenia tak, jak cztery lata temu… tym razem drupa się odbędzie!

Reklama

Ankieta

Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na działalność Twojej firmy?

Tak, ma zdecydowany wpływ
Tak, ma umiarkowany wpływ
Trudno stwierdzić
Nie, nie ma wpływu

Ogłoszenia

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty